Tarieven


 • Basislidmaatschap (per jaar)

  Type Bedrag
  Buitengewoon lid € 12,00
  Basislid vanaf 1 januari € 95,00
  Basislid vanaf 1 juli € 60,00
  Eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden € 12,00
 • Lesgeld (per maand)

  Omschrijving Bedrag
  1 lesuur per week op manegepaard/-pony € 40,00
  1 lesuur per week op eigen paard/pony € 20,00
  1 springles per week op manegepaard/-pony € 48,00
  1 springles per twee weken op manegepaard/-pony € 24,00
  1 springles per week op eigen paard/pony € 32,00
  1 springles per twee weken op eigen paard/pony € 16,00
  Er worden 48 lessen per jaar gegeven. De manege is drie weken in de zomervakantie en één week met kerst gesloten.

  De maandbedragen zijn berekend op 48 lessen.

 • Proeflessen

  Omschrijving Bedrag
  Proefles € 15,00
  Bij nieuwe leden die al eerder les gehad hebben, mogen de eerste vier lessen als proeflessen gereden worden.

  Deze proeflessen dienen binnen vier aaneensluitende weken genomen te worden. Mocht je na deze vier lessen door willen gaan met rijden, dan word je basislid en ingeroosterd in de groepslessen.

 • Longelessen

  Omschrijving Bedrag
  Longeles (half uur) € 15,00
  Indien de instructie dit nodig acht zullen de eerste lessen privé lessen aan de longe zijn, totdat er in de normale klassikale les kan worden deelgenomen.

  Hier geldt een maximum van zes maanden!

 • Lidmaatschap KNHS (per jaar)

  Omschrijving Bedrag
  Contributie voor de afdeling paarden en voor de afdeling pony’s € 25,75
  Bijdrage KNHS Kring De Oude IJssel € 2,50
  Deze contributies worden u tegelijk met het basislidmaatschap in rekening gebracht en geïncasseerd.

Betaling


Aan de penningmeester dient u een incassomachtiging af te geven waardoor het mogelijk is verschuldigde bedragen van uw bankrekening af te schrijven. Enkele dagen na het vervallen van de nota zullen wij het contributiebedrag van uw rekening afschrijven.

Wilt u liever zelf de contributie overmaken dan dient u te zorgen dat uw betaling op onze rekening is bijgeschreven voor afloop van de vervaldatum die op de factuur is vermeld. Uw kunt het factuur via iDeal of overschrijving voldoen.

Het lesgeld wordt in 12 termijnen geïncasseerd. U dient voor voldoende saldo op uw rekening te zorgen.

Het bedrag voor het basislidmaatschap is voor alle leden vooraf verschuldigd en zal in de eerste helft van januari worden geïnd.

Betalingsachterstand


Na het vervallen van de betalingstermijn zal een 1e schriftelijke herinnering worden verstuurd.
Wordt de contributie dan niet per omgaande betaald en er is geen afwijkende regeling met het lid getroffen, dan kan het bestuur zonder dat daartoe enige ingebrekestelling door de vereniging noodzakelijk is, één of meer van de volgende maatregelen treffen:

 • Het in rekening brengen van € 6,00 administratiekosten per volgende aanmaning.
 • Het in rekening brengen van 1% rente per maand over de vervallen termijnen.
 • Het uitsluiten van deelname aan de lessen totdat de achterstand is aangezuiverd.
 • Het niet meer inschrijven voor concoursen.
 • Het doorgeven van de achterstand aan de KNHS.
 • Ontzetting uit het lidmaatschap bij aangetekende brief.
 • Het laten innen van de contributie door een incassobureau, de kosten hiervan zijn voor rekening van het lid.